Balvu Vissvētākās Trīsvienības baznīca

 

 

Adrese: Baznīcas 1, Balvi, LV-4500

Telefons: Tel. 45-21375

Prāvests: Pr. Jānis Bārtulis

 

Dievkalpojumu laiki:

Svētdienās - 8.00, 11.00

Svētkos - 8.00, 11.00, 18.00

Darbdienās - 7.00

 

Vēsture

Šodiena, Nākotne

Ziedojumi

Romas-katoļu baznīca Latvijā

 

Neliels ieskats Balvu Romas katoļu baznīcas vēsturē. Pēc Livonijas valsts sabrukuma Latgale nonāk Polijas - Lietuvas valsts īpašumā. Balvi ietilpst Viļakas stārastijā, un ir viens no tās 3 tā saucamajiem "galiem". Balvu "galā" ir uzskaitīti 14 ciemi. 18. gadsimta vidū muižniece Konstancija Hilzena pie Balvu ezera izveido pusmuižu, tā minēta 1765. un 1770. gada inventāra sarakstos. 1765. gadā Balvos ir bijis arī krogs. Balvu apkārtne tolaik esot bijusi ļoti purvaina un te plūdu laikā neesot bijusi iespējama iedzīvotāju reliģiskā aprūpe. Lai to uzlabotu, K. Hilzena Balvos uzceļ koka baznīcu, tās uzturēšanai dāvina 5 dzimtcilvēkus.1783. gadā Balvus sauc par sādžu, kurā ir baznīca un 6 zemnieku sētas. 18. / 19. gadsimtu mijā tiek uzcelta tagadējā katoļu baznīca, no arhitektūras viedokļa interesanta ar stilu sajaukumu.

Vēsture


Baznīca šodien

Kopš tā laika, kad baznīca ir celta, nozīmīgi ir mainījies gan pilsētas iedzīvotāju, gan baznīcēnu skaits. Arī pati baznīcas ēka ir novecojusi. Tā joprojām ir tik pat skaista ar saviem sienu gleznojumiem un interjeru bet, lai saglabātu gan baznīcas mūrus, gan interejeru, un arī lai baznīcā būtu vieta lielākam ticīgo skaitam, baznīcai ir nepieciešamas remonts. Draudzes prāvests Pr. Bārtulis ir veicis lielu darbu, lai būtu iespējami tie remontdarbi, kas jau ir notikuši šovasar. Tomēr, lai saglabātu baznīcas ēku nākošajām paaudzēm, ir nepieciešams izveidot baznīcā apkures sistēmu un arī baznīcas apkārtne jāuzlabo. Daudz kas tiek paveikts ar draudzes locekļu palīdzību. Ir izstrādāts arī projekts baznīcai, kāda tā varētu izskatīties pēc kāda laika, ja izdosies saņemt visas nepieciešamās atļaujas un visus nepieciešamos līdzekļus. Rasējumā varat apskatīt baznīcas jauno projektu, kas ļauj saglabāt patreizējo baznīcu, piebūvējot apm. 28 m garu piebūvi. Ideja par baznīcas paplašināšanu šādā veidā, saglabājot iepriekšējo baznīciņu, ir bijusi ļoti populāra arī citur. Latvijā labs piemērs ir Liepājas katedrāle, kur var apskatīt arī vecās baznīciņas daļu, kas patreiz kalpo kā Marijas altāris. Šādā, paplašnātā, baznīcā pietiktu vietas visiem baznīcēniem, kas patreiz Ziemassvētkos un Lieldienās klausās Dieva vārdus ārpus baznīcas mūriem.

Šodiena, Nākotne

Baznīcas projekts

Ja jūtat tādu aicinājumu, esat aicināti piedalīties baznīcas rekonstrukcijā un remontā arī finansiāli:

Balvu Romas katoļu draudze

Latvijas Unibanka Balvu filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

Konts: 24000700911

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000282012

Ziedojumi

Lai Dievs Jūs svētī un dod Jums mieru!

 

 

Lapu sagatavoja:Ināra

veloroz@hotmail.com

28.01.2003