|| Dievkalpojumi || Draudzes baznīca || Draudze || Prāvesti || Aktivitātes || Adrese ||

|| DIEVKALPOJUMI ||

Svētā Mise:

Pirmdien

7.15 un 18.00

Otrdien

7.15 un 18.00

Trešdien

7.15 un 18.00

Ceturtdien

7.15 un 18.00

Piektdien

7.15 un 18.00

Sestdien

7.15 un 18.00

pēc Sv. Mises notiek Vesperes

Svētdienās un svētku dienās

 

9.00

poļu valodā

 

11.00 (Summa)

latviešu valodā

 

18.00

Sv. Mise jauniešiem (latv. val.)

 

no Adventa 1. svētdienas līdz Vasarsvētkiem

 

13.00

krievu valodā

 

Vissvētākā sakramenta adorācija

 

Piektdien

1 stundu pēc vakara Sv. Mises

 

Mēneša pirmajā svētdienā

7.30 - 11.00

 

Gandarīšanas sakramentu var saņemt katru dienu - pusstundu pirms Svētajām Misēm

 


 

Īsumā ...

Sv. Jāzepa baznīcā 1943. gadā svinēja pirmo Sv. Misi

Dievkalpojumi baznīcā notiek katru dienu

Pašreizējais draudzes prāvests -
Nędza Jarosław,OCD


Web veidoja: Sanita & Viktors || Informāciju apkopoja: Inese