Nr.8 maijs, 2002

Kurzemes
Katoļu bīskapijas
informatīvais izdevums

pixelis.gif (43 bytes)
pixelis.gif (43 bytes)


Aktuāli

Tieši pirms gada mūsu avīzē “Nāc” informējām, ka cienījamajam Beļģijā dzīvojošajam priesterim Pēterim Dupatam piešķirta Trīszvaigžņu ordeņa zelta Goda zīme. Tagad ar prieku esam saņēmuši ziņu, ka prāvestam Dupatam - ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu katoļu garīgās aprūpes vadītājam - piešķirts monsinjora un Capellanus Suae Sanctitatis goda tituls.

Liepājas sv. Meinarda baznīcu apmeklē daudz viesu, tā piesaista ar savu arhitektūru un neparasto tapšanas vēsturi. Lielajā sestdienā baznīcu apskatīt bija ieradusies Vācijas parlamenta viceprezidente Dr. Antje Folmere (Vollmer) un ar viņu tikās bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis. Augstā viese bīskapam pasniedza sudraba piemiņas medaļu, kurai vienā pusē ir attēlota Vācijas parlamenta ēka un iegravēta devīze: “Vienība, taisnība, brīvība”, bet otrajā pusē - ir uzraksts “Vācu tautai”. Medaļa glabāsies sv. Meinarda baznīcā un būs apskatāma apmeklētājiem.

Latvijas vēstniece Madridē Aija Odiņa 26. janvārī apmeklēja Spānijas Monserratas benediktīņu abatiju, kur trimdā dzīvoja un darbojās līdz mūža beigām 1965. g. 17. augustā pirmais Liepājas bīskaps Antonijs Urbšs. Monserratas bazilikas kriptā kopā ar spāņu mocekļiem ir apglabāts bīskaps Urbšs, kurš ir palicis mīļā piemiņā. Mūki uzņēma vēstnieci ar īpašu sirsnību, dalījās atmiņās par Liepājas bīskapu, izceļot viņa cilvēciskumu un viņa personības cēlās īpašības. Vizīte vēstniecei atstājusi neaizmirstamu iespaidu. Abatijā glabājas bīskapa Urbša arhīvs un bibliotēkā viņa grāmatas latviešu valodā.

Bilde: (Vēstniece Aija Odiņa pie bīskapa Urbša piemiņas plāksnes Monserratas abatijā)

12. aprīlī Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis kopā ar evaņģēliski luteriskās baznīcas Grobiņas iecirkņa prāvestu Ainaru Jaunskalži iesvētīja atjaunotās Liepājas Centrālās slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas telpas. Kopā ar slimnīcas personālu un pacientiem garīdznieki lūdzās par visiem tiem, kas strādāja pie telpu atjaunošanas, par tiem, kas tur strādā un kas ārstēsies. Katram ir skaidrs, ka cilvēks nedzīvo mūžīgi, ka pienāk brīdis aiziet no šīs pasaules, un svarīgākais ir tas, lai mēs katrs būtu uzticīgi Dievam, un tad arī Dievs dāvās mūžīgo dzīvi. Bīskaps Vilhelms Lapelis, nododot nodaļas vadītāja ārsta Rozentāla rokās krustu ar Pestītāja attēlu, sacīja, ka nav viegli kalpot, un ikdienas darbs viegli var pārvērsties par rutīnu. Bet kalpošanas būtību izgaismo Jēzus, kurš ir teicis: “Ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem, to jūs Man esat darījuši”. Reanimācijas nodaļas iesvētīšanas svētbrīdi ar dziesmām kuplināja Sv. Jāzepa Katedrāles jauniešu ansamblis Daces Milzeres vadībā.

Lūgums izteikt savu viedokli

Ir priekšlikums draudzes mājā, Rakstvežu ielā 16/18, izveidot medpunktu, un ir vairāki mediķi, kas būtu ar mieru bez maksas sniegt draudzes locekļiem ārsta konsultācijas vai izmērīt asinsspiedienu, veikt injekcijas. Ja jums liekas, ka šāds projekts draudzē būtu atbalstāms, savu viedokli par to var izteikt draudzes kancelejā (Kristīnei Vasiļevskai) vai zvanot pa tel. 3429775 darbdienās no 9.00 - 13.00.
Medmāsa Lūcija Jenčius

Nominācija

Godājamam priesterim Marcinam Vozņakam.

Atstājot Jūs par Kolkas, Dundagas un Ugāles Romas katoļu draudžu administratoru, ar šī gada 17. martu ieceļu Jūs par Ventspils Romas katoļu draudzes administratoru. Dzīvesvieta - Ventspilī, Katoļu ielā 13.

Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis
Liepājā, 2002. gada 24. februārī

Sirsnīga pateicība Hedijai Zalānes kundzei (ASV) un virspriesterim Aleksandram Jermolenko (Francija) par dāsnajiem ziedojumiem Sv. Jāzepa katedrāles ērģeļu remontam

Katedrāles ērģeļu remontam ziedojuši:

Lūcija un Māris Duka
Lūcija un Vincents Jenčiusi
Konstantīns un Salomeja Riepši
Džeriņu, Valču un Precinieku ģimenes
Katedrāles jauniešu ansamblis
Zenta Bulvāne
Anna un Arvīds Raģeļi
Elvīra Stivriņa
Juris un Genovefa Šnepsti
Anna Jansone
Grobiņas Sv. Brigitas katoļu draudze
Kristīne Kleinšmite un Ričards Riepšs
Aleksandra Dubro
Kazimiera Bružiene
Tekla Zaštovt - Oļeščevič
Brigita
Dominikāņu māsas misionāres
Grundīze Irēna
Irēna Tračevska
Jadviga Bikova
Vija Ceika
Valentīna Kožemjaka
Valentīna un Ainārs Balceri
Zita Ābolkalna
Alma Grikša
Ella Štroma
Emīlija Zvingule
Aina Šmite
Alberts un Lonija Antāni
Andris Liparts
Anna Upleja
Antonas Jokštas
Biruta Pīrāga
Diāna Pimenova
Irēna Išeņina
Janīna Šulce
Jānis Kuhaževskis
Sanita Kvāle
Marjans Šaķeļa
Mirdza Pavlovska
Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas
Pranas Mitķevičius
Staņislava Langribiene
Staņislava Smiļģite
Staņislavs un Leokādija Matutis
Valda Vrubļevska
Valentīns Darginovičs
Cecīlija un Iveta Pērkons
Vanda Stelmkere
Eleonora Krasnova
Emīlija Bliežiene
Agnija Jablunskiene
Aija Niedola
Aleksandrs Šēfers
Ancānu ģimene
Andris Lediņš
Anna Kulberga
Anna Kupše
Anna Linkēviča
Anna Šķipars
Biruta Karniene
Biruta Vaitilavičiene
Janina Dečenko
Dzidra un Evita Šlosbergas
Edmunds Talalass
Eduards Pujats
Emīlija Kozlovska
Gundega Dimidova
Helēna Daugina
Irēna Zaiceva
Ivans Ševčenko
Ivars Kadušķevičs
Jadviga Petrauska
Jadviga Untule
Janīna Upšele
Jānis Rumps
Jāzeps Rimša
Jonas Stankus
Jozapas Skara
Jozas un Anastasija Petrauski
Judita Mumgaude
Jurkus Staņislava
Kaduškeviču ģimene
Konstancija KrukaKostas
ŠakauskasLeokadija Kirika
Marija Mantaja
Marta Anderšmite
Monika Brusņiķina
O.un M. Karelsoni
Ona Cukanova
Pēteris Teivāns
Petras un Stase Venckus
Aldona Puziniene
Raimonds Statkus
Renāte Muceniece
Silvija Treigūte
Stase Gedrimiene
Lūcija Svile
Tavaru ģimene
Staņislavs Uškurs
Vaclavs un Elena Žeļvi
Valija Stone
Valija un Staņislavs Memgauži
Vanda Brantevica
Veronika Arbidāne
Vitautas un Agņeška Skripkauski
Sviklānu ģimene
Adele Reimane
Aldona un Pāvils Matuži
Anna Berģere
A. Sinkēviča
Aldona Ašokliene
Genoveva Niedola
Pauliņa Stafecka
Anna Pīzele
Regina Smoktija
Anna Ozerska
Anna Rudoviča
Antons Gedrims
Eleonora Krasovska
Ērika Pekse
Inese Veršele
Irēna Tjulpanova
Jadviga Škubure
Jozus Ogņevs
Katrīne Roze
Leokādija Mikānova
Lidija Rutka
Sofija Laužele
Stefānija Ķiepe
Valda Eniņa
Veronika Dzidra Dreiblathena
Zita Muravjova
Jadviga Ellere
Anastazija Jatutiene
Ārija Peipiņa
Emīlija Kronberga
Genovefa Poļjanova
Genoveva Igaviņa
Jozaps Starzdauskis
Lūcija Jurora
Ludmila Traupe
Sergejs Ābele
Aina Putna
Aneļa Mironova
Arturs Strungs
Uldis Šķēle
Kristīne Ābele
Anna Koptiska
Anna Mazdiene
Ludviga Grikšene
Valentīna Ābola
Valērija Leimane
Ina Beloferova
Annija Vētra

No Ventspils katoļu draudzes:

Tekla Prudņičenko
Alina Alieksiejenoka
Miečislava Kismane
Leokadija Černiaka
Anna Kantsone
Marta Jursone
Veneranda Jēkabsone
Jadviga Karpinska
Romualda Matuļa
Kristīne Šabanova
Irēna Ruplene

Ērģeļu remonts vēl turpinās.

Kapusvētki

Liepājas Vecajos katoļu kapsētā, 16. jūnijā, 15.00
Liepājas Dienvidu kapsētā, 23. jūnijā, 15.00
Liepājas Centrālkapsētā, 30. jūnijā, 15.00
Liepājas Ziemeļu kapsētā, 7. jūlijā, 15.00
Liepājas Līvas kapsētā, 14. jūlijā, 15.00
Liepājas Garnizona kapsētā, 1. septembrī 16.00

Grobiņas Iļģu kapsētā, 4. augustā 15.00

Ventspils katoļu kapsētā, 20. jūlijā 15.00

Pāvilostas kapsētā, 14. jūlijā 15.30
Sakas pagasta Grīņu kapsētā, 4. augustā 16.00
Vecpils pagasta Gaileņkalna kapsētā, 11. augustā 13.30
Lažas pagasta Padures kapsētā, 25. augustā 15.00

Snēpeles Kundu kapsētā, 7. jūlijā, 14.00
Kuldīgas Meža kapsētā, 7. jūlijā, 16.00
Rendas Tūrkalna kapos, 14. jūlijā 14.00
Kabiles Centra kapsētā, 14. jūlijā 16.00
Vīlgales Viļinieku kapos, 21. jūlijā 14.00
Pelču Centra kapos, 21. jūlijā 16.00
Kuldīgas Jāņkalna kapos, 28. jūlijā 14.00
Kuldīgas Annas Kapos, 28. jūlijā 16.00

Liepājas bīskapa Vilhelma Lapeļa vizitācijas Kurzemes Romas katoļu draudzēs

12.05. 15.00 Ugālē (Mātes dienā)
19.05. 11.00 Liepājas sv. Jāzepa katedrālē (Vasarsvētkos)
19.05. 15.00 Pāvilostā (Vasarsvētkos)
24.06. 12.00 Gudeniekos (Jāņa Kristītāja svētkos)
6.07.   11.00 Bārtas Kristus Augšāmcelšanās baznīcas konsekrēšana
7. 07.  15.00 Zirņos
14.07. 11.00 Aizputē
20.07. 11.00 Grobiņas sv. Brigitas baznīcas konsekrēšana
21.07. 10.00 Rojā (Ev.-lut. Baznīcas telpās)
28.07.15.00 Lēnās (pēc dievkalpojuma - kapusvētki)
4.08. 12.00 Kolkā (Dievmātes Jūras Zvaigznes svētki)
11.08. 12.00 Vecpilī (sv. Labrenča svētki, pēc dievkalpojuma - kapusvētki)
18.08. 12.00 Jūrkalnē (Zāļdienas, pēc dievkalpojuma - kapusvētki)
25.08. 11.00 Kuldīgā (Baznīcas iesvētes gadadienā)
8.09. 11.00 Talsos (Dievmātes dzimšanas svētki)
15.09. 11.00 Ventspilī (Krusta paaugstināšanas svētki)
22.09. 11.30 Saldū
29.09. 12.00 Alsungā (Miķeļdiena)
6.10. 11.00 Vaiņodē
13.10. 10.00 Liepājas Sv. Meinarda baznīcā (Dievmātes parādīšanās Fatimā 85. gadadiena)

Vizitāciju laikā būs grāmatu galds, kurā varēs iegādāties jaunāko garīgo literatūru.
Tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments

Mirušie

Tie vairs neslāps un neizsalks, ne saule, ne kāds cits karstums tos nenomāks, jo Jērs sargās un vadīs tos pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm. (Atkl.7, 16-17)

Liepājas draudzē

Justins Dekons, dzim.18.04.1930. Bārtas pagastā
Jadviga Dolgopjatova, dzim. 10.06.1936. Cimdeniekos
Vladislavs Čerņevskis, dzim. 20.08.1909. Liepājā
Ilga Brauna, dzim.18.02.1944. Priekules pag.
Iveta Maijevskiha, dzim.25.05.1988. Liepājā
Jānis Ogorcevs, dzim.22.07.1949. Liepājā
Jānis Tumpelis dzim.01.01.1944. Liepājā
Viktors Trušis, dzim.01.05.1957. Liepājā

Ventspils draudzē

Agneze Indriksone, dzim.08.03.1910
Albīna Klinčnere, dzim.07.02.1905
Renāts Celiņš, , dzim.21.09.1979

Alsungas draudzē

Justs Endrjuško, dzim.04.10.1940
Petro Jaremins, dzim.16.06.1949
Anna Dūdiņa, dzim.22.03.1931
Monika Pērkone, dzim.30.06.1921
Leonīds Jansons, dzim.15.12.1936
Līze Zemīte, dzim.31.12.1917
Valdis Roga, dzim.25.06.1924
Pēteris Macpāns, dzim. 08.01.1908

Gudenieku draudzē
Voldemārs Ūdriņš, dzim. 06.12.1934.

Jūrkalnes draudzē

Barbara Kaire, dzim. 02.11.1911.

Ja vēlaties noslēgt laulību Baznīcā, nepieciešami šādi dokumenti:
* pase;
* dzimšanas apliecība;
* medicīnas iestādes izziņa laulības noslēgšanai;
* valsts nodevas kvīts (5 lati).

Lūgums pieteikties iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms laulībām pie savas draudzes prāvesta, lai attiecīgi sagatavotos. Noslēdzot laulību baznīcā, dzimtsarakstu nodaļā nekādas formalitātes nav jākārto. Par laulības ceremoniju baznīcā maksa nav noteikta, tas ir brīvprātīgs ziedojums - katrs ziedo, cik var atļauties.

Ja kādam ir zināmi šķēršļi zemāk minēto laulību noslēgšanai, lūdzu par tiem ziņojiet bīskapam Vilhelmam Lapelim (tel. 3420217, 92415557).

Bērnu un jauniešu nometnes

Bauskas rajona Dāviņu pagasta Bunkas muižā
16.06. - 22.06.
Bērnu nometne
23.06. - 29.06.
Rekolekcijas
30.06. - 06.07.
Bērnu nometne
07.07. - 13.07
. Bērnu nometne
14.06. - 21.07.
Sporta dienas
22.07. - 28.07. Sporta dienas
04.08. - 17.08. Svētceļojums uz Aglonu
18.08. - 24.08. Jauniešu nometne
25.08. - 31.08.
Invalīdu nometne
Dalības maksa - 20 lati
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 01.06.2002. pa tālr. 6324096 (Inetai) un 6492126 (Aivai)

No 2 - 15 VIII svētceļojums no Valmiras uz Aglonu kustības “Oāze” dalībniekiem. Organizators - tēvs Pēteris Aglonietis OP

***

Citi raksti
» Svētā Gara darbība ticīgo sirdīs
»
Klusā nedēļa un Lieldienu laiks Kurzemes katoļu draudzēs
»
Mātes diena
»
Aicinājums būt Mātei
»
Pāvilostas Svētā Gara Romas katoļu draudzes vēsture
»
Liepājas katoļu pamatskolā
»
Dzintarieši tiekas Saldū
»
Liecības
» Evaņģēlija raugs nabadzīgo vidū
» Lasītāji jautā
»
Aktivitātes
» Aktuāli
» Sludinājumi, paziņojumi