Nr.12 februāris, 2002

Kurzemes
Katoļu bīskapijas
informatīvais izdevums

pixelis.gif (43 bytes)
pixelis.gif (43 bytes)


Dievkalpojumu kārtība

Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle
/Rakstvežu ielā 16/18, tel.34 – 29775, mob. 9241557/

2. februārī - Kunga Prezentācijas svētki. Sveču diena.
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 16.00
Visās sv. Misēs tiks svētītas sveces.
plkst. 11.00 notiks procesija.

3. februārī - sv. Blazija diena.
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 18.00
sv. Misēs ar svētītām svecēm tiks dota svētība pret kakla slimībām.

5. februārī – sv. Agates diena
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 18.00
sv. Misēs tiks svētīts ūdens un maize, aizsardzībai pret uguns nelaimēm.

11. februārī - Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās
Lurdā atcere.
Vispasaules slimnieku diena.
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 18.00
sv. Misēs tiks piešķirts slimnieku sakraments.

5.martā - Pelnu trešdiena
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 18.00
sv. Misēs tiek svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām.
Šajā dienā jāievēro gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.

19.martā - sv. Jāzepa svētki
Liepājas Katedrāles titulsvētki.
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 18.00

25. martā– Kunga Pasludināšanas svētki
sv. Mises plkst. 9.00, 11.00 un 18.00

Gavēņa laikā krustaceļš plkst. 17.00
Otrdienās – bērniem
Trešdienās - jauniešiem
Ceturtdienās – lietuviešu valodā
Piektdienās – poļu valodā
Sestdienās – latviešu valodā
Svētdienās krustaceļš latviešu valodā plkst. 10.00


Sv. Meinarda baznīcā
/Ganību ielā 120, mob. 9858993/

2. februārī - Kunga Prezentācijas svētki. Sveču diena.
sv. Mise plkst.10.00
sv. Misē tiks svētītas sveces.

3. februārī - sv. Blazija diena.
sv. Mise plkst.10.00
sv. Misē ar svētītām svecēm tiks dota svētība pret kakla slimībām.

5. februārī – sv. Agates diena
sv. Mise plkst.10.00.
sv. Misē tiks svētīts ūdens un maize, aizsardzībai pret uguns nelaimēm.

11. februārī - Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās
Lurdā atcere.
Vispasaules slimnieku diena.
sv. Mise plkst. 10.00
sv. Misē tiks piešķirts slimnieku sakraments.

13. februārī –Fatimas Dievmātes diena.
sv. Mise plkst. 10.00 un sv. Rožukronis, kura laikā lūdzās par ticīgo vajadzībām, kuras tiek uzrakstītas uz lapiņām un nolasītas lūgšanas laikā.

5.martā - Pelnu trešdiena
sv. Mise plkst. 10.00
sv. Misē tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām.
Šajā dienā jāievēro gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.

13.martā - Fatimas Dievmātes diena.
sv. Mise plkst. 10.00 un sv. Rožukronis, kura laikā lūdzās par ticīgo vajadzībām, kuras tiek uzrakstītas uz lapiņām un nolasītas lūgšanas laikā.

19.martā - sv. Jāzepa svētki
sv. Mise plkst10.00

25. martā– Kunga Pasludināšanas svētki
sv. Mise plkst. 10.00.
Gavēņa laikā krustaceļš
piektdienā plkst. 18.00


Saldus

2.februāri Brocēnos Sv.Benedikta kapelā 9:00
Saldus baznīcā 11:30
Ezerē Kristus Karaļa kapelā. Sveču svētīšana 15:00
3.februārī Sv.Blazija diena Saldus baznīcā 18:00
5.februārī Sv.Agatas diena. Saldus baznīcā 18:00
19.martā Sv.Jāzepa diena. Brocēnu Sv.Benedikta kapelā 18:00
Pelnu trešdienā dievkalpojumi Saldus Vissvētākās Jēzus Sirds baznīcā 11:30
Krusta ceļš Lielā gavēņa laikā notiks Saldus baznīcā otrdienās un piektdienās plkst. 16:30, svētdienās 10:00

Ventspils

1. februārī plkst. 18.00 pirmā mēneša sestdiena
Sv. Mise, vesperes, Dievmātes godināšana
Visās februāra svētdienās
Sv. Mise 9.00 poļu val.
11.00 latv. val.

3. februārī Sv. Blazija piemiņas diena
Sv. Mise 9.00 (svētība pret kakla slimībām)

5. februārī Sv. Agates piemiņas diena
Sv. Mise 9.00 (maizes un ūdens svētīšana)

6. februārī plkst. 18.00 Svētā stunda, Sv. Mise
7. februārī plkst. 18.00
Vissvētākās Jēzus Sirds godināšana

11. februārī Vispasaules slimnieku diena
Sv. Mise plkst. 11.00
(slimnieku sakramenta piešķiršana)

Februāra pārejās darba dienās Sv. Mise plkst. 18.00,
ar izņēmumu pirmdienās plkst. 9.00

2003. gada MARTS
Visās marta svētdienās
Sv. Mise
9.00 poļu val.
11.00 latv. val.

1. martā plkst. 18.00 pirmā mēneša sestdiena
Sv. Mise, vesperes, Dievmātes godināšana

5. martā Pelnu trešdiena
plkst. 10.00 Rūgtās asaras
plkst. 11.00 Sv. Mise (pelnu svētīšana)
plkst. 17.00 Krustaceļš
plkst. 18.00 Sv. Mise (pelnu svētīšana)

6. martā plkst. 18.00 Svētā stunda, Sv. Mise

7. martā plkst. 18.00
Vissvētākās Jēzus Sirds godināšana

19. martā Svētā Jāzepa svētki
Sv. Mise
9.00 poļu val.
11.00 latv. val.

25. martā Kunga pasludināšanas svētki
Sv. Mise
9.00 poļu val.
11.00 latv. val.

KRUSTACEĻŠ, RŪGTĀS ASARAS

Gavēņa laika trešd. 16.30 Krustaceļš poļu val.
Gavēņa laika ceturtd. 16.30 Rūgtās asaras poļu val.
Gavēņa laika piektd. 16.30 Krustaceļš latv. val.
Gavēņa laika sestd. 16.30 Rūgtās asaras latv. val.
Gavēņa laika svētd. 10.00 Adorācija
Gavēņa laika svētd. 12.00 Krustaceļš latv. val.

REKOLEKCIJAS

3.aprīlī plkst. 18.00 Ievads 4-5. aprīlim
plkst. 8.00 Sv. Mise poļu val.
plkst. 9.00 Krustaceļš
plkst. 10.00 Konference
plkst. 11.00 Adorācija, rožukronis
plkst. 12.00 Sv. Mise, konference

5.aprīlī plkst. 18.00 Sv. Mise
rekolekciju noslēgums, "Dievs mēs Tevi slavējam"
P.S. Skolas brīvlaikā Krustaceļš un Rūgtās asaras ar bērnu līdzdalību

Kuldīga

18.janvārī dievkalpojums pansionātā 14:00
dievkalpojums Vilgalē 14:00

25.janvārī dievkalpojums slimnīcā 14:00
dievkalpojums Kabilē 14:00

2.februārī Sveču diena 11:00
3.februārī Sv.Blāzija diena 18:00
5.februārī Sv.Agates diena 18:00
9.februārī dievkalpojums Rendā 14:00
15.februārī dievkalpojums pansionātā 14:00
16.februārī dievkalpojums Vilgalē 14:00
22.februārī dievkalpojums slimnīcā 14:00
23.februārī dievkalpojums Kabilē 14:00
19.martā Svētā Jāzepa diena 11:00
25.martā Kunga pasludināšanas diena 11:00
"Nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēlijam” (Mk.1;15)

Talsi

03.02. 2003 11.00
05.02.2003. 11.00;18.00
11.02.2003. 18.00
05.03.2003. 11.00;18.00
19.03.2003 11.00;18.00
25.03.2003. 18.00
Krusta ceļš 17.00 trešdienās un piektdienās

Alsunga

3.februārī Sv.Blazija dienā Sv.Miķeļa baznīcā Alsungā 7:30
5.februārī Sv.Agates dienā Sv.Miķeļa baznīcā Alsunā 7:30
19.martā Sv.Jāzepa dienā Jūrkalnē 12:00
25.martā Kunga pasludināšanas dienā Sv.Miķeļa baznīcā Alsungā 12:00
Krusta ceļš.
Piektdienās 18:00

Aizpute

2.janvārī 11:00
3.janvārī 7:30,11:00
5.janvārī 7:30,11:00
11.janvārī 11:00
19.martā 7:30,11:00
25.martā 7:30,11:00
Krusta ceļš
Piektdienās 17:00

Pāvilostā

2.februārī Sveču un ūdens svētīšana 14:00

Vecpilī

9.martā 14:00

***

Citi raksti
» Kristības sakraments
»
Svarīgākās dienas
» Atlaidas
» Svētceļojums Liepāja - Aglona
» Dominikāņi - dzīves aicinājums
» Sv.Jāzepa draudzes darbinieku vakars
» Sveicam
» Notikumi
»
Dievkalpojumu kārtība
» Mūsdienu paradokss
» Grāmatu apskats
»
Sludinājumi
»
Pasmaidīsim

***

« Atpakaļ uz sākumu