SV. MARTA
29. jūlijs
Lūkasa Evaņģēlijā ir aprakstīta kāda Jēzus viesošanās māsu Martas un Marijas namā. Martai, kas apkalpo un rūpējas par augsto viesi, kamēr viņas māsa sēž pie Kunga kājām, klausoties Viņa vārdos, pats Jēzus saka: "Marta! Marta! Tu rūpējies un pūlies par daudzām lietām, bet tikai viena ir nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, un tā viņai netiks atņemta." (sal. Lk 10, 38-42)

Savukārt evaņģēlists Jānis dod skaistu liecību par Martas ticību. Tie ir pašas svētās vārdi pēc viņas brāļa Lācara nāves: "Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris, bet es arī tagad zinu, ka visu, ko Tu no Dieva lūgsi, Dievs Tev dos... Kungs, es allaž esmu ticējusi, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!" (sal. Jņ 11, 20-27).
Svēto rakstu vietas
Ebr 13, 1 - .14 - 16; Ps 34(33); Jņ 11, 19 - 27
spacer
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!
print Drukāt lapu