par Dievu

Dievs ir noslēpums...
Par Dieva esamību liecina mūsu prāts, sirdsapziņas balss un paša Dieva atklāsme.
             Svarīgākās ticības patiesības par Dievu ir šādas:

 • Dievs ir bezgalīgi pilnīgs Gars, visu redzamo un neredzamo lietu Radītājs.
  Ar miesīgam acīm mēs Dievu redzēt nevaram, jo Viņs ir Gars. Tomēr Dieva varenību un pilnību zinamā mērā atspoguļo visa daba, kuras diženums māca mūs mīlēt un godāt Radītāju. Izcilākās Dieva radības ir eņģeļi un cilvēki.
 • Dievs ir viens trijās Personās:
  Dievs Tēvs,
  Dievs Dēls un
  Dievs Svētais Gars.
  Šo patiesību sauc par Vissvētās Trīsvienības noslēpumu. Cilvēka prātam tā nav aptverama, jo Dievs stāv pāri cilvēka spēju robežām. Sastopoties ar ticības noslēpumiem, cilvēciskais saprāts ir jāpakļauj Dieva autoritātei.
 • Otrā dievišķā Persona, Dieva Dēls ir kļuvis cilvēks un atdevis dzīvību par ļaužu pestīšanu.
 • Dievs cilvēkus atalgo par labiem darbiem un soda par ļauniem.
  Tas nozīmē, ka cilvēki ir atbildīgi Dieva priekšā par savu dzīvi. Tie, kas šai dzīvē patiesi nožēlo savus pārkāpumus, var droši cerēt uz piedošanu, jo Dievs ir labs.
 • Dievs ir visur aktīvi klātesošs – debesīs, virs zemes un ikvienā vietā. Tas nozīmē, ka Dievs visu zina (arī cilvēka domas) un par visiem radījumiem īpatnējā veidā arī gādā. Šo gādību saucam par Dieva Apredzību.
 • Cilvēka dvēseles atpestīšanai ir nepieciešama pārdabiska palīdzība, t.i., Dieva žēlastība. Īsi sakot, lai sasniegtu mūžīgo dzīvi, jātic Dievam, japilda Viņa griba un jādzīvo Dieva žēlastībā.
 • Dievs ir tavas dzīves augstākais un pēdējais mērķis. Dievu mīlēt un pēc Viņa tiekties ir tā pati dabiskā un nepieciešamā prasība, kas cenšanās pēc savas dzīves piepildījuma.

  Slavējiet Kungu. Lūgšanu un dziesmu grāmata katoļiem. Rīgas Metropolijas kūrija, 1994, 336.-338.lpp

Par šo tēmu:

1. DOMINUS IESUS, Ticības mācības kongreācijas deklarācija, izdevniecība "Vārds", 2000 

spacer
  loks lajs konsekrētas dzīves institūti katoliskā Baznīca par Dievu
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!
print Drukāt lapu