Aglona
AGLONAS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS BAZILIKA
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, ab@aglonasbazilika.lv
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS
Tālr. 65381256, mob. 26310874, fakss 65381274, abrickis.daumants@gmail.com
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10, 12, 19; darbd. pl. 7, 12, 19.
Papildinformācija: pārvaldnieks tālr. 65381255, fakss 65381274, abd@aglonasbazilika.lv; klostera viesnīca un Tūrisma informācijas centra atbildīgā Elvīra Ūgaine, tālr. 65381109, mob. 29185998, abv@aglonasbazilika.lv; kora skolas direktore Ieva Lazdāne, mob. 26596244, aks@aglonasbazilika.lv; Katoļu ģimnāzijas direktore Anita Placinska, mob. 29377165, akg@aglonasbazilika.lv.
<<<
Aizpūre
AIZPŪRES VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS - TICĪGO PALĪDZĪBAS DRAUDZE
Adrese: Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709
Prāvests: JUSTS ANTONS
Tālr. 65729065, mob. 26106909
Sv.Mise: mēn. pēd. svētd. un svētkos pl. 9.
<<<
Ambeļi
AMBEĻU SV. JURA DRAUDZE
Adrese: Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS
Mob. 29470188
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 9; aug. I svētd. kapusvētki pl. 12.
Draudzes svētku d.: sv. Jura, sv. Pētera un Pāvila sv., sv. Portiuncula d. (aug. I svētd.).
<<<
Andrupene
ANDRUPENES VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS SKAPULĀRA KARALIENES DRAUDZE
Adrese: Dagdas iela 7, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687
Prāvests: VOVEROVS JĀNIS
Tālr./fakss 65652287, mob. 26578624, janissem76@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. /svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: sv. Kazimira d. (svētd. pēc 16.07.), sv. Pētera un Pāvila sv., Skapulāra Dievmātes sv. (svētd. pēc 16.07.), Vissv. J. Marijas uzņemš. debesīs (svētd. pēc 15.08.), sv. Franciska no Asīzes stigmatu piem. (17.09.), Rožukroņa Karalienes sv. (okt. I svētd.).
<<<
Andzeļi
ANDZEĻMUIŽAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696
Prāvests: SPRUKTS ANDRIS
Tālr. 65653247, mob. 26472466, spruktsa@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12.
<<<
Arendole
ARENDOLES DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Arendole, Rožkalnu pag., Varkavas nov., LV-5308
Prāvests: SIVICKIS MIHAILS
Tālr. 65420583,
Mob.tālr.: +371 29816406, 28677608
E-pasts: michaell@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 14.
<<<
Asūne
ASŪNES SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676
Prāvests: TURONOKS PĀVELS
Mob.tālr.: +371 26373755
Sv.Mise: svētd. pl. 10.
<<<
Atašiene
ATAŠIENES SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211
Prāvests: NAGLIS VIKTORS
Tālr. 65230322
Sv.Mise: svētd. pl. 9, svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sāpju Dievmātes, Debesbraukšanas sv., sv. Annas d., sv. Kārļa Boromeja d.
<<<
Augškalne
AUGŠKALNES SV. ĞIMENES DRAUDZE
Adrese: Augškalne, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS
Mob. 29470188
Sv.Mise: katru II svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: Jēzus Sirds sv., Sv. Ģimenes sv.
<<<
Augustova
AUGUSTOVAS SV. ELIZABETES DRAUDZE
Adrese: Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS
Mob. 26663811, olgerto@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 12.
<<<
Auleja
AULEJAS SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DRAUDZE
Adrese: Auleja, Aulejas p.n., Krāslavas nov., LV-5681
Prāvests: BEČS JĀNIS
Mob. 29378955
Sv.Mise: svētd. pl. 12; darbd. pl. 8.
<<<
Ārdava
ĀRDAVAS KRISTUS KARAĻA DRAUDZE
Adrese: Ārdava, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5329
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS
Tālr. 65420972, mob. 29155921, aonton@apollo.lv
Sv.Mise: mēn. I svētd. pl. 8.30.
<<<
Balbinova

BALBINOVAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664
Prāvests: ALFEROVS GENĀDIJS
Mob. 26263061
Sv.Mise: svētd. pl. 12 (PL), bet mēn. II svētd. LV; darbd. pl. 9 (PL);

<<<
Balta
BALTAS SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA KAPELA
Adrese: Jaundome, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Apkalpo: ODIŅŠ PĀVILS
Tālr. 65653634, mob. 29583026
Sv.Mise: kontaktēties ar prāvestu.
<<<
Baltinava
BALTINAVAS KUNGA JĒZUS KRISTUS PASLUDINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Liepu iela 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594
Prāvests: PRIKULIS STAŅISLAVS
Apkalpo: VIGULIS IVARS (prāvesta studiju laikā), mob. 26649317
Tālr. 64563904, mob. 29839869, pr.stanislavs@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 11.30; darbd. pl. 8.
<<<
Balvi
BALVU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4500
Prāvests: BĀRTULIS JĀNIS
Tālr. 64521375
Sv.Mise: svētd. pl. 8, 11; svētkos (kas darbd.) pl. 7, 11, 19; darbd. pl. 7, sestd. arī 19 (maijs-sept.) vai 18 (okt-maijs).

 

BALVU VECO ĻAUŽU PANSIONĀTA KAPELA
Adrese: Celmene, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566
Apkalpo: BĀRTULIS JĀNIS
Tālr. 64521375
Sv.Mise: katru 2. svētd. pl. 14.

<<<
Barkava
BARKAVAS SV. STAŅISLAVA DRAUDZE
Adrese: Parka iela 5, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834
Prāvests: ABRICKIS ROLANDS
Tālr. 64894622, mob. 26171746, rolandsabrickis@gmail.com
Sv.Mise: svētd. pl. 10,; pirmd. pl. 18.30, (otrd., trešd., piektd., sestd.) pl. 7.30 un cet. pl. 18.30 (adorācija pl. 17.30).
<<<
Beresne
BERESNES VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS (SV. ANNAS) DRAUDZE
Adrese: Beresņi, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698
Prāvests: KURSĪTIS AIVARS
Tālr
. 65628421, mob. 29429028, aivarskursitis@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 12.
<<<
Bērzgale
BĒRZGALES SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Rītupes iela 9, Bērzgale, Rēzeknes nov., LV-4612
Prāvests: JONĀNS ANDRIS
Tālr. 64690449, mob. 28345990, andrisjonans@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 10; darbd. pl. 8.
<<<
Bērzgale (Aglonas dekanātā)
BĒRZGALES DIEVA APREDZĪBAS DRAUDZE
Adrese: Bērzgale, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS
Mob. 26310874, 25911536, abrickis.daumants@gmail.com
Sv.Mise: meneša I un III svētd.
Draudzes svētku d.: Karmela Dievmātes atlaidas.
<<<
Bērži
BĒRŽU SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Bērži, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS
Mob. 26663811, olgerto@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 10.
<<<
Bikava (Gaigalava)
BIKAVAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618, www.draugiem.lv/bikavaskatolubaznica
Prāvests: KLUŠS MĀRTIŅŠ
Tālr./fakss 64644503, mob. 26388774, catholic_bikava@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 11; darbd. pl. 8.30 un sestd. pl. 9.
<<<
Borovka
BOROVKAS DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651
Prāvests: BRŪVERS GUNTIS
Tālr. 65628238, mob. 28856787, bruvers-g@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 13.30 un piektd. pl. 11.
<<<
Briģi
BRIĢU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Briği, Briğu pag., Ludzas nov., LV-5707
Prāvests: KUPČS JĀNIS
Tālr. 65724715, mob. 26516714
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 8.
<<<
Brodaiži
BRODAIŽU KUNGA JĒZUS APSKAIDROŠANĀS DRAUDZE
Adrese: Brodaiži, Pilda, Ņuksu pag., Ludzas nov., LV-5730
Prāvests: KLIMONS RINGOLDS
Mob. 29243655, ringoldkl@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. III svētd. pl. 12.
<<<
Bukmuiža (Ezernieki)
BUKMUIŽAS SV. LUDVIGA DRAUDZE
Adrese: Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Prāvests: SPRUKTS ANDRIS
Tālr. 65653247, mob. 26472466, spruktsa@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 9.30; darbd. pl. 8.
<<<
Cibla (Eversmuiža)
EVERSMUIŽAS SV. ANDREJA DRAUDZE
Adrese: Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709
Prāvests: JUSTS ANTONS
Tālr. 65729065, mob. 26106909
Sv.Mise: svētd. pl. 11; darbd. pl. 18.
Draudzes svētku d.: sv. Andreja sv.
<<<
Ciskādi
CISKĀDU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Prāvests: PETROVSKIS IMANTS
Tālr./fakss 64640810, mob. 29357792, imantspetr@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 7.30.
<<<
Dagda
DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Alejas iela 2, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674
Prāvests: ODIŅŠ PĀVILS
Tālr. 65653634, mob. 29583026
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10.30; darbd. pl. 18 (ziemā) un 19 (vasarā).
<<<
Daugavpils
DAUGAVPILS VISSV. JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: A. Pumpura iela 11a, Daugavpils, LV-5417
Prāvests: MUKĀNS JURIS
Tālr. 65439187
Sv.Mise: svētd. pl. 9.30, 12, 16 un 17.30 (ziemā) un 19 (vasarā); svētku d. 9.30, 12, 17.30 (ziemā) un 19 (vasarā); darbd. pl. 7, 17.30 (ziemā) un 19 (vasarā).

DAUGAVPILS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5421, www.mariani.lv
Prāvests: ŠEVELS ANDRIS, MIC
Tālr. 65448603, mob.tālr. 29225012, e-pasts: andmic@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 10 (PL), 12 (LV), 15 (RU); darbd. pirmd. pl. 7.30 (LV), otrd. 18.30 (PL), trešd. 18.30 (LV), cet. 7.30 (LV) un 18.30 (PL), piektd. 18.30 (LV), sestd. 7.30 (PL) un 18.30 (LV). Mēn. 11. dat. pl. 18.30 (Lurdas Dievmātes godam) un 13. dat. (Fatimas Dievmātes godam).
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv., sv. Terēzes no Bērna Jēzus sv. (01.10.).
Vissv. Sakramenta adorācija: otrd.-sestd. pl. 17.30, cet. visu dienu un svētd. starp dievkalp.

DAUGAVPILS SV. PĒTERA ĶĒDĒS DRAUDZE
Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5403
Prāvests: SIVICKIS MIHAILS
Tālr. 65420583,
Mob.tālr.: +371 29816406, 28677608
E-pasts: michaell@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 9.30, 12, 18 (ziemā) vai 19 (vasarā); darbd. pl. 7, 18 (ziemā) vai 19 (vasarā).
Draudzes svētku d.: Jaungads, Vissv.J.M. debesīs uzņemšanas sv., Vasarsv. 1.d., sv. Pētera un Pāvila sv., sv. Antona d.

DAUGAVPILS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS (GRIEĶU KAT.) DRAUDZE
Adrese: Amatu iela 18, Daugavpils, LV-5415
Prāvests: MARKOVS KONSTANTĪNS
Mob. 26971001, diakon@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 7.30; darbd. (trešd.-sestd.) pl. 8.30.
Vesperes: sestd. pl. 16.


<<<
Dricāni
DRICĀNU SVĒTO APUSTUĻU SIMEONA UN JUDAS DRAUDZE
Adrese: Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Prāvests: LAURECKIS MĀRIS
Mob. 29214848, marlau@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 9.30; darbd. pl. 8, bet pirmd. pl. 16.30.
<<<
Dubna
DUBNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS
Tālr. 65420972, mob. 29155921, aonton@apollo.lv
Sv.Mise: sestd. pl. 9.30.
<<<
Dukstigals
DUKSTIGALA JAUNAVAS MARIJAS DRAUDZE
Adrese: Čornaja pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Prāvests: ZEILE PĀVILS, MIC
Tālr. 64623500, mob. 26578181
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 13.
<<<
Feimaņi
FEIMAŅU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
Prāvests: PETROVSKIS IMANTS
Tālr. 64640810, mob. 29357792, imantspetr@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 15.
<<<
Ilzeskalns
ILZESKALNA KAPELA
Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619
Apkalpo: KRAVALIS JURIS
Mob. 26597399, e-pasts: krava7@gmail.com
Sv.Mise: 1 x mēn. pl. 12 (kontaktēties ar priesteri).
<<<
Indrica
INDRICAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Lielindrica, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660
Prāvests: ALFEROVS GENĀDIJS
Mob. 26263061
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10 (PL).
<<<
Istalsna
ISTALSNAS SV. STAŅISLAVA DRAUDZE
Adrese: Istalsna, Istalsnas pag., Ludzas nov., LV-5716
Prāvests: KLIMONS RINGOLDS
Mob. 29243655, ringoldkl@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 12 (izņemot mēn. III svētd.).
<<<
Istra
ISTRAS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Istra, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748
Prāvests: BROKS RINALDS
Mob. 29179427, rinaldam@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 15
<<<
Izvalta
IZVALTAS SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652
Prāvests: BRŪVERS GUNTIS
Tālr. 65628238, mob. 28856787, bruvers-g@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8.
<<<
Īdeņa
ĪDEŅA
Adrese: Īdeņas ciems, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Apkalpo: KLUŠS MĀRTIŅŠ
Tālr. 64644503, mob. 26388774, catholic_bikava@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 9.
<<<
Jasmuiža
JASMUIŽAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305
Prāvests: PUJATS ONUFRIJS
Mob. 29223505
Sv.Mise: svētd. pl. 10.
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, sv. Krusta pagodināšanas sv., Kristus Karaļa sv., sv. Jura d. - tuvākā svētd.
<<<
Jaunstružāni
JAUNSTRUŽĀNU lūgšanu vieta
Adrese: Stružāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Apkalpo: LAURECKIS MĀRIS
Mob. 29214848, marlau@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. II piektd. pl. 10.
<<<
Kalupe

KALUPES VISSVĒTĀKĀ ALTĀRA SAKRAMENTA DRAUDZE
Adrese: Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450, www.kalupe.ucoz.lv
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS
Tālr. 65420972, mob. 29155921, aonton@apollo.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 12.30; darbd. pl. 8.

<<<
Kaunata
KAUNATAS VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DRAUDZE
Adrese: Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Prāvests: BROKS HARALDS
Mob. 29751333, magnus_grec@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 11; darbd. pl. 8.
<<<
Kombuļi
KOMBUĻU SV. JĀZEPA DRAUDZE
Adrese: Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656
Prāvests: BEČS JĀNIS
Mob. 29378955
Sv.Mise: svētd. pl. 10.
<<<
Konstantinova
KONSTANTINOVAS SV. KRUSTA PAAUGSTINĀŠANAS lūgšanu vieta
Adrese: Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680
Prāvests: ODIŅŠ PĀVILS
Tālr. 65653634, mob. 29583026
Sv.Mise: mēn. III svētd. pl. 15.30.
<<<
Krāslava
KRĀSLAVAS SV. LUDVIKA DRAUDZE
Adrese: Sv. Ludvika lauk. 2, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Prāvests: VOROŅECKIS EDUARDS
Tālr. 65623939, 65624422, eduardsvoroneckis@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 8 (RU), 9.15 (LV), 11.30 (LV); darbd. pl. 7 (LV), 18 (LV).
<<<
Krišjāņi
KRIŠJĀŅU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS
Mob. 26663811, olgerto@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 13.
<<<
Krustpils
KRUSTPILS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Kalna iela 33, Jēkabpils, LV-5202
Prāvests: NAGLIS VIKTORS
Tālr. 65230322
Sv.Mise: svētd. pl. 12; darbd. pl. 18.
Draudzes svētku d.: sv. Trīsvienības sv., Triju Ķēniņu d., Nemitīgās Palīdzības Dievmātes sv.
<<<
Kuprava

KUPRAVAS SV. IGNĀCIJA NO LOJOLAS DRAUDZE
Adrese: Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582
Prāvests: KOVAĻSKIS STAŅISLAVS, OFMCap
Mob. 27074724, br.stanislavs@gmail.com
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 14.


<<<
Landskorona (Šķaune)
LANDSKORONAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: "Liellauki", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695
Prāvests: KURSĪTIS AIVARS
Tālr. 65658421, mob. 29429028, aivarskursitis@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: Lurdas dievkalp. katra mēn. 11.dat. pl. 10.
<<<
Lauderi
LAUDERU lūgšanu vieta
Adrese: Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722
(Dievkalpojumi notiek bijušā dispečeru mājā)
Apkalpo: KUPČS JĀNIS
Tālr. 65724715, mob. 26516714
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10.
<<<
Liepna
LIEPNAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354
Prāvests: KOVAĻSKIS STAŅISLAVS OFMCap
Mob. 27074724, br.stanislavs@gmail.com
Sv.Mise: svētd. pl. 14.
<<<
Līksna
LĪKSNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Vaikulāni, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456, http://katolis.mozello.lv
Prāvests: SMIRNOVS JĀNIS
Mob. 26493629, e-pasts: pr.janis@inbox.lv,
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 9.30; darbd. pl. 8.
<<<
Līvāni
LĪVĀNU SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Prāvests: ZARĀNS JURIS
Tālr. + 371 65342405, mob. +371 28616526, e-pasts: katols@one.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 9 un 11.30; darbd. pl. 7.30.
<<<
Ludvikova
LUDVIKOVAS SV. AGATES DRAUDZE
Adrese: Ludvikova, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671
Prāvests: ODIŅŠ PĀVILS
Tālr. 65653634, mob. 29583026
Sv.Mise: mēn. I svētd. pl. 15.30.
<<<
Ludza

LUDZAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701
Prāvests: KOLNS JĀNIS
Tālr. 65725653, mob. 29331054, cum@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 9 un 11; darbd. (pirmd., trešd., piektd., sestd.) pl. 8 un (otrd., cet.) pl. 18; mēn. I piektd. pl. 10.

 

LUDZAS JAUNAVAS MARIJAS PATVĒRUMA (GRIEĶU KAT.) DRAUDZE
Adrese: Ludza, LV-5701
Prāvests: MARKOVS KONSTANTĪNS
Mob. 26971001, diakon@inbox.lv
Sv.Mise: kontaktēties ar prāvestu.
<<<
Lūznava
LŪZNAVAS lūgšanu vieta
Adrese: Lūznava, Rēzeknes nov., LV-4627
(Dievkalpojumi notiek skolā/kapelā)
Apkalpo: LONDE AINĀRS
Tālr. 64624522, mob. 28394225, a.londe@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 14.
<<<
Madaliena (Jersika)
MADALEŅAS SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DRAUDZE
Adrese: Gospari, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315, http://katolis.mozello.lv
Prāvests: SMIRNOVS JĀNIS
Mob. 26493629
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 13.30.
<<<
Malnava (Kārsava)
MALNAVAS ROŽUKROŅA DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Malnavas iela 6, Kārsava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717, www.bazneica.lv
Prāvests: AGLONIETIS JĀZEPS
Tālr. 65733558, mob. 26528282, ajezups@apollo.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 9 un 11; darbd. pl. 8.
<<<
Mežvidi
MEŽVIDU SKAPULĀRA DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725
Prāvests: KRAVALIS JURIS
Mob. 26597399, krava7@gmail.com
Sv.Mise: 2 x mēn. (tiek iepriekš izziņota).
<<<
Nagļi
NAGĻU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS, MIC
Tālr. 64662413, mob. 26572230, vicepostulators@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10; mēn. I piektd. pl. 9.
<<<
Naujene (Jezupova)
JEZUPOVAS SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Jezupova, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Prāvests: RACIŅŠ PĀVELS
Mob. +371 26790362            
Sv.Mise: svētd. pl. 10; svētku d. pl. 10 (ziemā) vai 18 (vasarā); darbd. pl. 8.
<<<
Nautrēni
NAUTRĒNU JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Prāvests: KRAVALIS JURIS
Mob. 26597399, krava7@gmail.com
Sv.Mise: svētd. pl. 10; darbd. un svētku d. pl. 8.
<<<
Nīcgale
NĪCGALES DIEVMĀTES DZIMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Buivieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463, http://katolis.mozello.lv
Prāvests: SMIRNOVS JĀNIS
Mob. 26493629, e-pasts: pr.janis@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12.
<<<
Nīdermuiža
NĪDERMUIŽAS KUNGA JĒZUS APSKAIDROŠANĀS DRAUDZE
Adrese: Nīdermuiža, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS
Tālr. 65420972, mob. 29155921, aonton@apollo.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 10.
<<<
Okra
OKRAS SV. HIERONIMA DRAUDZE
Adrese: Vecokra, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5684
Prāvests: BEČS JĀNIS
Mob. 29583026
Sv.Mise: svētd. pl. 14.
<<<
Ostrone
OSTRONES SV. ALOIZA DRAUDZES DRAUDZE
Adrese: Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS, MIC
Tālr. 64662413, mob. 26572230, vicepostulators@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. IV svētd. pl. 14.
<<<
Ozolmuiža
OZOLMUIŽAS SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Prāvests: PETROVSKIS IMANTS
Tālr. 64640810, mob. 29357792, imantspetr@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 10.
<<<
Pasiene
PASIENES SV. DOMINIKA DRAUDZE
Adrese: Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732
Prāvests: KUPČS JĀNIS
Tālr. 65724715, mob. 26516714
Sv.Mise: svētd. pl. 12.
Draudzes svētku d.: mēn. 26.dat. pl. 12 - Dievmātes godam; adorācija pl. 11.
<<<
Peipiņi
PEIPIŅU SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS
Mob. 26310874, 25911536, abrickis.daumants@gmail.com, ab@aglonasbazilika.lv
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd.
<<<
Piedruja
PIEDRUJAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Pasta iela 3, Piedruja, Krāslavas nov., LV-5662
Prāvests: DAĻECKIS MARIANS
Mob. 29498354
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12.30 (PL); darbd. pl. 8 (PL).
Draudzes svētku d.: J.M. Debesīs uzņemšanas sv., Kunga Pasludināšanas sv., sv. Pētera un Pāvila sv., Kunga Kristus pārveidošanās sv., Krusta paaugst. sv., Rožukroņa sv., B.J.Marijas ieņemšanas sv.
<<<
Pieniņi
PIENIŅU JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5321
Prāvests: BERNĀNS AIGARS
Tālr. 65329171, mob. 29516867, pienini21@tvnet.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 13; darbd. pl. 18 (ziemā) vai 19 (vasarā); sestd. un trešd. pl. 10.
<<<
Pilcene
PILCENES SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Prāvests: LAURECKIS MĀRIS
Tālr. 64644078, mob. 29214848, marlau@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. I svētd. pl. 13.
<<<
Pilda
PILDAS SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
Prāvests: KLIMONS RINGOLDS
Mob. 29243655, ringoldkl@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10; darbd. pl. 8.
<<<
Preiļi
PREIĻU JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Prāvests: STEPIŅŠ JĀNIS
Tālr. 65322801, mob. 26464014
Sv.Mise: svetd. pl. 9, 12; svētku d. pl. 9, 12, 19; darbd. pl. 7.30 un 17.30 (ziemā) vai 19 (vasarā).
<<<
Prezma
PREZMAS SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS DRAUDZE
Adrese: Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Prāvests: ZEILE PĀVILS, MIC
Tālr. 64623500, mob. 26578181
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 13.
<<<
Pustiņa (Robežnieki)
PUSTIŅAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666
Prāvests: TURONOKS PĀVELS
Mob.tālr.: +371 26373755
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8.
<<<
Puša
PUŠAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Pilskalna iela 23, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Prāvests: VOVEROVS JĀNIS
Tālr./fakss 65652287, mob. 26578624, janissem76@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10
Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv. (01.01.), Kunga prezentācijas svētki jeb Sveču diena (02.02.), sv. Franciska de Džeronimo piem. (maija II svētd.), Vissv. Trīsvienības sv. (svētd. pēc Vasarsvētkiem), Jēzus Kristus Vissv. Sirds sv. (piektd. pēc Jēzus Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēg.), sv. Joahima un Annas d. (26.07.), sv. ap. Bartolomeja sv. (24.08.), Vissv. J. Marijas Bezvainīgā ieņemšana (08.12.).

 

<<<
Pušmucova
PUŠMUCOVAS JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
Prāvests: JUSTS ANTONS
Tālr. 65729065, mob. 26106909
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 14.
Draudzes svētku d.: J.M.pasludināšanas sv., J.Kristus kristīšanas sv.
<<<
Raģeļi
RAĞEĻU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS
Tālr. 65381256, mob. 26310874, fakss 65381274, abrickis.daumants@gmail.com, ab@aglonasbazilika.lv
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10.
<<<
Raipole
RAIPOLES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: p.n. Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736
Prāvests: BROKS RINALDS
Mob. 29179427, rinaldam@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 10; darbd. (pirmd., trešd., piektd.) pl. 17, (otrd., cet.) pl. 8, sestd. pl. 9.
<<<
Rēzekne
RĒZEKNES SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601, www.mariani.lv
Prāvests: ZEIĻA PĀVELS, MIC
Tālr. 64623500, mob. 26578181
Sv.Mise: svētd. pl. 8, 10 un 18; darbd. pl. 7 un 18.

RĒZEKNES JĒZUS SIRDS KATEDRĀLE
Adrese: Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601
Bīskaps: JĀNIS BULIS
Tālr./fakss 64624403, mob. 29217340, b.ordinarius@inbox.lv
Prāvests: PETROVSKIS VIKTORS
Tālr. 64624522, mob. 28277839, petrovskisv@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 8, 10 un 12; darbd. pl. 7 un 18.

<<<
Riebiņi
RIEBIŅU SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Saules iela 13, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Prāvests: MIKŠTO ČESLAVS
Tālr. 65329064, mob. 29771895, czeslavs@yahoo.pl, skype: valgese
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10; piektd. pl. 10.
<<<
Rikava
RIKAVAS DIEVA APREDZĪBAS DRAUDZE
Adrese: Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS, MIC
Tālr. 64662413, mob. 26572230, vicepostulators@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 11.30.
<<<
Rozentova (Malta)
ROZENTOVAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-5643
Prāvests: VLADIMIRS GUSSEVS, OP
Mob. 26793563, tālr. 64621323, vladgus@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 12, darbd. 9
<<<
Rudzāti
RUDZĀTU SV. JĒKABA DRAUDZE
Adrese: Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328
Prāvests: BĒĶIS VILHELMS
Mob. 29122201
Sv.Mise: svētd. pl. 10; darbd. pl. 8.
<<<
Rugāji
RUGĀJU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Prāvests: BUDŽE ALBERTS
Tālr. 64563904
Sv.Mise: svētd. pl. 15.
<<<
Rundāni
RUNDĀNU SV. KRUSTA PAAUGSTINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rundāni, Ludzas nov., LV-5739
Prāvests: BROKS RINALDS
Mob.
29179427, rinaldam@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 13.
<<<
Ruskulova
RUSKULOVAS LURDAS DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Kūkovas ciems, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, www.bazneica.lv
Prāvests: AGLONIETIS JĀZEPS
Tālr. 65733558, mob. 26528282, ajezups@apollo.lv
Sv.Mise: mēn. IV svētd. pl. 13.30.
Draudzes svētku d.: sv. Pētera un Pāvila sv., Lurdas Dievmātes sv., Saveres Franciska d.
<<<
Rušona
RUŠONAS SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS
Tālr. 65381256, mob. 26310874, fakss 65381274, abrickis.daumants@gmail.com, ab@aglonasbazilika.lv
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 11.
<<<
Salnava
SALNAVAS SV. JĀŅA SAUCĒJA BALSS TUKSNESĪ DRAUDZE
Adrese: Salnava, Kārsavas nov., LV-5740, www.bazneica.lv
Prāvests: AGLONIETIS JĀZEPS
Tālr. 65733558, mob. 26528282, ajezups@apollo.lv
Sv.Mise: mēn. II svētd. pl. 13.30.
Draudzes svētku d.: sv. Jāņa Kristītāja sv.
<<<
Sarkaņi
SARKAŅU JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Sarkaņi, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625
Prāvests: JONĀNS ANDRIS
Tālr. 64690449, mob. 28345990, andrisjonans@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 13.
<<<
Skaista
SKAISTAS SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: Skaista, Krāslavas nov., LV-5671
Prāvests: ODIŅŠ PĀVILS
Tālr. 65629565, mob. 26790362
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 13.30.
<<<
Smelteri
SMELTERU lūgšanu veita
Adrese: Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326
(Dievkalpojumi notiek lūgš. namā)
Apkalpo: BERNĀNS AIGARS
Tālr. 65329171, mob. 29516867, pienini21@tvnet.lv
Sv.Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10; mēn. I piektd. pl. 10.
<<<
Sprogas
SPROGU SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
Prāvests: BĀRTULIS JĀNIS
Tālr. 64521375
Sv.Mise: svētd. pl. 14 (2 x mēnesī).
<<<
Sprukti
SPRUKTU SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: Sprukti, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Prāvests: RACIŅŠ PĀVELS
Mob. +371 26790362
Sv.Mise: svētd. pl. 12.
<<<
Stiglava
STIGLAVAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Stiglava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5725
Prāvests: JONĀNS ANDRIS
Tālr. 64690449, mob. 28345990
Sv.Mise: mēn. II svētd. pl. 12 (ziemā) un 16 (vasarā).
<<<
Stirniene
STIRNIENES SV. LAURENCIJA DRAUDZE
Adrese: Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837, http://www.stirnienesbaznica.lv
Prāvests: ABRICKIS ROLANDS
Tālr. 64894622, mob. 26171746, rolandsabrickis@gmail.com
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12.30.
Draudzes svētku d.: sv. Laurencija d., sv. Antona d.
<<<
Stoļerova
STOĻEROVAS SV. TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642
Prāvests: BUTĀNS JULIANS
Tālr. 64644153
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 8.30; darbd. pl. 7.
<<<
Strūžāni
STRŪŽĀNU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4649
Prāvests: KLUŠS MĀRTIŅŠ
Tālr. 64644503, mob. 26388774, catholic_bikava@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 14.
<<<
Šķilbēni
ŠĶILBĒNU SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587
Prāvests: PRIKULIS STAŅISLAVS
Apkalpo: VIGULIS IVARS (prāvesta studiju laikā), mob. 26649317
Tālr.: 64563904, mob. 29839869, pr.stanislavs@inbox.lv
Sv.Mise: svētd. pl. 9; darbd. (trešd., piektd.) un svētku d. pl. 18.
<<<
Tilža
TILŽAS SV. JĀZEPA DRAUDZE
Adrese: Raiņa iela 19, Tilža, Balvu nov., LV-4572
Prāvests: BUDŽE ALBERTS
Tālr. 64563904
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 7.
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa sv., sv. Aloizija d. (21.06.), Kristus Karaļa sv.
Vissv. Sakram. adorāc.: mēn. I svētd. pl. 10-12.
<<<
Vanagi
VANAGU SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316
Prāvests: BĒĶIS VILHELMS
Mob. 29122201
Sv.Mise: svētd. pl. 12.30 un svētku d. (kas darbd.) pl. 12.
<<<
Varakļāni
VARAKĻĀNU JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Prāvests: BOLDĀNS ANTONS
Tālr. 64866187
Sv.Mise: svētd. pl. 9 un 12; darbd. pl. 7.15.
Draudzes svētku d.: sv. Viktora d., Baltā svētd., sv. Aloiza sv., Rožukroņa sv. (40st. atlaidas), Bezv. J.M. ieņemšanas sv. (40st. atlaidas), 3 dienas ap 15.aug. (40st. atlaidas).
<<<
Vārkava
VĀRKAVAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Upmalas pag., Varkavas nov., LV-5335
Prāvests: PUJATS ONUFRIJS
Mob. 29223505
Sv.Mise: svētd. pl. 12.30; svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: sv. Antona d., sv. Teklas d., sv. Jura d., sv. Andreja d.
<<<
Vidsmuiža
VIDSMUIŽAS SVĒTĀ GARA DRAUDZE
Adrese: Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311
Prāvests: MIKŠTO ČESLAVS
Tālr. 65329064, mob. 29771895, czeslavs@yahoo.pl, skype: valgese
Sv.Mise: svētd. pl. 13; svētku d. (darbd.) pl. 13:15; darbd. (pirmd. un sestd.) pl. 8, (otrd., trešd., cet., piektd.) pl. 18 (ziemā) un 19 (vasarā).
<<<
Viļaka
VIĻAKAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583
Prāvests: KOVAĻSKIS STAŅISLAVS, OFMCap
Tālr. 64563332, mob. 27074724, br.stanislavs@gmail.com
Sv.Mise: svētd. pl. 9, 11; darbd. pl. 8.
<<<
Viļāni
VIĻĀNU SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Kultūras lauk. 6, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650, www.mariani.lv
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS, MIC
Tālr. 64662413, mob. 26572230, vicepostulators@inbox.lv
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 9, 12; darbd. pl. 7.30, 16; mēn. 11.dat. pl. 12 (slimnieku svēt.); mēn. 13. dat. pl. 18 (Fatimas dievkalp.), adorāc. pl. 16.
<<<
Višķi
VIŠĶU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Krāslavas iela 2a, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5479
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS
Mob. 29470188
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 10.30; darbd. pl. 8 (okt., maijā pl.18).
Draudzes svētku d.: Jāņa Kristītāja sv., Bezv.J.M. debesīs uzņemšanas sv. (svētd. pēc 15.aug.).
<<<
Zilupe
ZILUPES JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Skolas iela 12, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Prāvests: KUPČS JĀNIS
Tālr. 65724715, mob. 26516714
Sv.Mise: svētd./svētku d. pl. 15; darbd. pl. 20 (vasarā) vai 18 (ziemā).
<<<
Znotiņi
ZNOTIŅU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334
Prāvests: BERNĀNS AIGARS
Tālr. 65329171, mob. 29516867, pienini21@tvnet.lv
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 10.
<<<
Zosna
ZOSNAS SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Zosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627
Prāvests: BROKS HARALDS
Mob. 29751333, magnus_grec@inbox.lv
Sv.Mise: mēn. I un III svētd. pl. 14.
<<<
spacer
  loks Aglona Aizpūre Ambeļi Andrupene Andzeļi Arendole Asūne Atašiene Augškalne Augustova Auleja Ārdava Balbinova Balta Baltinava Balvi Barkava Beresne Bērzgale Bērzgale (Aglonas dekanātā) Bērži Bikava (Gaigalava) Borovka Briģi Brodaiži Bukmuiža (Ezernieki) Cibla (Eversmuiža) Ciskādi Dagda Daugavpils Dricāni Dubna Dukstigals Feimaņi Ilzeskalns Indrica Istalsna Istra Izvalta Īdeņa Jasmuiža Jaunstružāni Kalupe Kaunata Kombuļi Konstantinova Krāslava Krišjāņi Krustpils Kuprava Landskorona (Šķaune) Lauderi Liepna Līksna Līvāni Ludvikova Ludza Lūznava Madaliena (Jersika) Malnava (Kārsava) Mežvidi Nagļi Naujene (Jezupova) Nautrēni Nīcgale Nīdermuiža Okra Ostrone Ozolmuiža Pasiene Peipiņi Piedruja Pieniņi Pilcene Pilda Preiļi Prezma Pustiņa (Robežnieki) Puša Pušmucova Raģeļi Raipole Rēzekne Riebiņi Rikava Rozentova (Malta) Rudzāti Rugāji Rundāni Ruskulova Rušona Salnava Sarkaņi Skaista Smelteri Sprogas Sprukti Stiglava Stirniene Stoļerova Strūžāni Šķilbēni Tilža Vanagi Varakļāni Vārkava Vidsmuiža Viļaka Viļāni Višķi Zilupe Znotiņi Zosna
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!