Jauns Rīgas arhibīskaps Romas katoļu Baznīcā
13:27, 19.06.2010.

Katoļu baznīcā par Rīgas arhibīskapu tiek nominēts Zbigņevs Stankevičs, jo kardinālam Jānim Pujatam šogad piepildās 80 dzīves gadi (saskaņā ar Baznīcas likumiem bīskaps, sasniedzot 75 gadu vecumu, iesniedz pāvestam lūgumu atbrīvot viņu no diecēzes vadītāja pienākumiem).

Kopībā ar Vatikānu, sestdien, 19. jūnijā, plkst.12.45 kardināls Jānis Pujats sasauca ārpus kārtas tikšanos ar Rīgas diecēzes priesteriem. Sasaukšanas iemesls bija jaunā Rīgas arhibīskapa nominācija. Pēc aptaujām, kas vairākās kārtās tika veiktas gan garīdzniecības, gan kopienu, organizāciju, gan katoļticīgo vidū, izvēlētais kandidāts ir Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un Rīgas Metropolijas garīgā semināra garīgais tēvs priesteris Zbigņevs Stankevičs.

 

 

 

 Jaunā bīskapa konsekrācija notiks 8. augustā plkst.15.00 Rīgas Doma baznīcā.
21.augustā plkst.11.00 sv. Jēkaba katedrālē jaunā bīskapa Z.Stankeviča ingress, pēc kura Zbigņevs Stankevičs uzņemsies vadīt Rīgas arhidiecēzi.Zbigņeva Stankeviča biogrāfija

Z.Stankevičs dzimis 1955.g. 15. februārī Gulbenes rajona Lejasciema pagastā.
1970. g. beidzis Eglaines pamatskolu un 1973.g. - Ilūkstes 1. vidusskolu.  

1978.g. absolvēja Rīgas politehnisko institūtu specialitātē: Automatizēto vadības sistēmu inženieris. 1996.g. ieguva maģistra grādu Ļubļinas katoļu universitātes Teoloģijas fakultātē Polijā. 2004.g. - Licencāta grāds fundamentālteoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē Romā. 2008.g. piešķirts doktora grāds teoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē.

Profesors Z.Stankevičs administratīvā un pastorālā laukā ir darbojies:
1978.-90.g. strādājis inženiera specialitātē; 1980.-1990.g. Kristiešu - ekumēņu kopienas loceklis; 1996.-2001.g. Sv. Franciska draudze Rīgā (vikārs); 1999.-2001.Rīgas metropolijas Garīgā semināra garīgais tēvs; 1996.- 2002. - atbildīgais par harizmātisko kopienu „Effata";

No 1996. - 2002. g. - docētājs Rīgas metropolijas garīgajā seminārā un Katehētikas institūtā;2001.-2002.g.- Sv. Jēkaba katedrāle Rīgā (vikārs) un jauniešu kapelāns Vecrīgā; 2005.-2006.g. - Laterāna pontifikālās universitātes studentu konventa "Beato Pio IX" direktors Romā;

2008.- Fundamentālteoloģijas docētājs Rīgas teoloģijas institūtā un Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā; Vicarius cooperator Kristus Karaļa draudzē. No 8.12.2008 - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un Rīgas Metropolijas garīgā semināra garīgais tēvs.

Ir bijušas 8 zinātniskās publikācijas, tai skaitā piecas no tām - svešvalodās, piedalījies 5 zinātniskajās konferencēs, uzstājoties ar referātiem. Aktīvi nodarbojies ar sportu, iegūta 1. sporta klase vieglatlētikā, vaļasprieks - kalnā kāpšana. Pārzin latviešu, poļu, krievu, itāļu, angļu, spēj saprasties un izmantot literatūru arī franču un vācu valodās.

Informāciju sagatavoja LRKB IC
Foto: LRKB IC arhīva
Aigars Brikmanis

spacer
  loks LATVIJĀ Jāņa Pāvila II, Jāņa XXIII un albuma „Terra Mariana. 1186-1888” satikšanās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mīlestība ir kā rožu dārzs - ja par to nerūpējas ik dienu, saaugs ērkšķi vien Konfesiju vadītāji konsultē ministru prezidenti sabiedrības integrācijas jautājumos Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule, sagaidot 2014. gada Pūpolsvētdienu "Caritas Latvija" gavēņa rekolekcijās par tiekšanos uz pilnību Liepājas diecēzē kalpošanā ieradies priesteris no Polijas Jaroslavs Slovijs 26. aprīlī notiks konkursa "Mēs kalpojam savā draudzē" noslēguma pasākums Ekumeniskajā Krusta ceļā šogad aicinās pārdomāt sava personīgā krusta nozīmi Rīgas un Rīgas apkārtnes priesterus aicina aktīvi piedalīties Tezē reģionālajās dienās Otrajās Lieldienās vizītē Latvijā ieradīsies jaunais apustuliskais nuncijs ĀRZEMĒS Gavēņa laikam Jāņa Pāvila II beatifikācija vēstījumi preses relīzes preses apskats
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!
print Drukāt lapu