Jauns Rīgas arhibīskaps Romas katoļu Baznīcā
13:27, 19.06.2010.

Katoļu baznīcā par Rīgas arhibīskapu tiek nominēts Zbigņevs Stankevičs, jo kardinālam Jānim Pujatam šogad piepildās 80 dzīves gadi (saskaņā ar Baznīcas likumiem bīskaps, sasniedzot 75 gadu vecumu, iesniedz pāvestam lūgumu atbrīvot viņu no diecēzes vadītāja pienākumiem).

Kopībā ar Vatikānu, sestdien, 19. jūnijā, plkst.12.45 kardināls Jānis Pujats sasauca ārpus kārtas tikšanos ar Rīgas diecēzes priesteriem. Sasaukšanas iemesls bija jaunā Rīgas arhibīskapa nominācija. Pēc aptaujām, kas vairākās kārtās tika veiktas gan garīdzniecības, gan kopienu, organizāciju, gan katoļticīgo vidū, izvēlētais kandidāts ir Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un Rīgas Metropolijas garīgā semināra garīgais tēvs priesteris Zbigņevs Stankevičs.

 

 

 

 Jaunā bīskapa konsekrācija notiks 8. augustā plkst.15.00 Rīgas Doma baznīcā.
21.augustā plkst.11.00 sv. Jēkaba katedrālē jaunā bīskapa Z.Stankeviča ingress, pēc kura Zbigņevs Stankevičs uzņemsies vadīt Rīgas arhidiecēzi.Zbigņeva Stankeviča biogrāfija

Z.Stankevičs dzimis 1955.g. 15. februārī Gulbenes rajona Lejasciema pagastā.
1970. g. beidzis Eglaines pamatskolu un 1973.g. - Ilūkstes 1. vidusskolu.  

1978.g. absolvēja Rīgas politehnisko institūtu specialitātē: Automatizēto vadības sistēmu inženieris. 1996.g. ieguva maģistra grādu Ļubļinas katoļu universitātes Teoloģijas fakultātē Polijā. 2004.g. - Licencāta grāds fundamentālteoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē Romā. 2008.g. piešķirts doktora grāds teoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē.

Profesors Z.Stankevičs administratīvā un pastorālā laukā ir darbojies:
1978.-90.g. strādājis inženiera specialitātē; 1980.-1990.g. Kristiešu - ekumēņu kopienas loceklis; 1996.-2001.g. Sv. Franciska draudze Rīgā (vikārs); 1999.-2001.Rīgas metropolijas Garīgā semināra garīgais tēvs; 1996.- 2002. - atbildīgais par harizmātisko kopienu „Effata";

No 1996. - 2002. g. - docētājs Rīgas metropolijas garīgajā seminārā un Katehētikas institūtā;2001.-2002.g.- Sv. Jēkaba katedrāle Rīgā (vikārs) un jauniešu kapelāns Vecrīgā; 2005.-2006.g. - Laterāna pontifikālās universitātes studentu konventa "Beato Pio IX" direktors Romā;

2008.- Fundamentālteoloģijas docētājs Rīgas teoloģijas institūtā un Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā; Vicarius cooperator Kristus Karaļa draudzē. No 8.12.2008 - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un Rīgas Metropolijas garīgā semināra garīgais tēvs.

Ir bijušas 8 zinātniskās publikācijas, tai skaitā piecas no tām - svešvalodās, piedalījies 5 zinātniskajās konferencēs, uzstājoties ar referātiem. Aktīvi nodarbojies ar sportu, iegūta 1. sporta klase vieglatlētikā, vaļasprieks - kalnā kāpšana. Pārzin latviešu, poļu, krievu, itāļu, angļu, spēj saprasties un izmantot literatūru arī franču un vācu valodās.

Informāciju sagatavoja LRKB IC
Foto: LRKB IC arhīva
Aigars Brikmanis

spacer
  loks LATVIJĀ Pasaules Jauniešu dienu krusts jau Latvijā Pirmo reizi Latviju apceļos Pasaules Jauniešu dienu krusts Svētā Donāta svētkos Krāslavā atklāta piemiņas plāksne priesterim Konstantīnam Budkevičam Jauni nomināti trim Rīgas arhidiecēzes priesteriem Latvijas kristīgo konfesiju pārstāvju vēstule sabiedrībai rūpēs par mūsu tautas nākotni Skrīveru katoļu baznīcā svētdien sāks skanēt ērģeles Pārdomas pēc Labā Gana katehēzes semināra Pārtikas un veterinārā dienesta ieteikumi: kā svētceļot uz Aglonu, neizplatot Āfrikas cūku mēri Pornogrāfija kā atkarība. Izejas meklējumi Šogad iesvētītie Rīgas arhidiecēzes priesteri saņēmuši nominātus ĀRZEMĒS Gavēņa laikam Jāņa Pāvila II beatifikācija vēstījumi preses relīzes preses apskats
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!
print Drukāt lapu