Ekumeniskās vesperes Kristus Karaļa baznīcā
15:17, 21.05.2013.

20. maija vakarā Rīgas Kristus Karaļa baznīcā bija sapulcējušies daudzu konfesiju pārstāvji, lai kopīgi lūgtos Ekumeniskas vesperes un tiktos ar Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidentu kardinālu Kurtu Kohu.

Pēc pasākuma aptaujātie cilvēki nedaudz dalījās savos iespaidos un gūtajās atziņās. Viens no spilgtākajiem iespaidiem, ko pieminēja gan Rīgas Kristus Karaļa draudzes locekle Kristīne Ozoliņa, gan priesteris Andris Kravalis, bija kardināla K. Koha minētais salīdzinājums par svēto Francisku un svēto Klāru, kas bija nolēmuši satikties pie strauta. Tur nonākuši, viņi atklāja, ka strauts ir pārāk plats. Tad viņi nolēma iet gar strautu līdz vietai, kur iztek avots, lai tur varētu beidzot satikties un svinēt savu draudzību. Tāpat arī kristiešu vidū reizēm ir upe. Ir jāiet vienam otram pretī uz vietu, kur iztek Avots. Un šis Avots ir Kristus.

Savukārt Rīgas Garīgā semināra audzēkni Pēteri Skudru visvairāk uzrunāja kardināla doma, ka tāpat kā Tēvs ir Dievs, bet nav Dēls, Dēls ir Dievs, bet nav Tēvs, un Svētais Gars ir Dievs, bet nav ne Tēvs, ne Dēls, tāpat ir arī ar ekumenisko kustību (un patiesībā arī ar vienotību ģimenē un Baznīcā) - mēs esam vienoti, bet vienlaikus nezaudējam savu identitāti. Turklāt ekumenismam ir jābūt kristocentriskam, tikai tad tas ir īsts ekumenisms. Jēzus Kristus ir tas, kurš vieno. Ja mūsos īstenojas Jēzus lūgšana, ko Viņš izsaka Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā, tad rodas vienotība, kurā saglabājam to, kas mūsos ir atšķirīgs, savu identitāti, vēsturi. Ļoti svarīga ir kopīga lūgšana. Jēzus lūdzās par mums, lai mēs būtu vienoti ar Viņu. Tāpat arī mums ir jālūdzas, lai mēs būtu vienoti savā starpā. Tas ir tas, ko varam darīt.

Māris Broks no Rīgas Kristus Karaļa draudzes sev kā atziņu no Ekumeniskajām vesperēm paņēma domu, ka ekumenismam ir jānāk no sirds, nevis no ārpuses.

Daudzus uzrunāja arī sadraudzība, kas Ekumenisko vesperu laikā valdīja starp dažādu konfesiju un jauno baznīcu pārstāvjiem. Baznīcā izskanēja daudzi skaisti lūgumi. Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs teica: „Lūgsimies par kristīgo konfesiju sadarbību un ekumeniskās sadraudzības padziļināšanu Latvijā. Par Latvijas vadītājiem, lai viņi pieņemtu taisnīgus lēmumus valsts un sabiedrības labā. Lai Latvijas prezidenta, parlamenta, valdības un ikvienas amatpersonas darbs kalpotu kopīgajam labumam."

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Arhibīskaps Jānis Vanags: „Par kristīgo vērtību prioritāti Latvijas sabiedrībā un tās garīgo izaugsmi."

Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis: „Paldies Dievs, ka Tavi pirmie vārdi cilvēkam ir: „Augļojieties un vairojieties!" Paldies par auglības dāvanu, ko Tu esi devis cilvēkiem. Dod, ka laulātie pāri to lieto ar godbijību un pazemību Tavā priekšā. Mēs lūdzam, lai Tu atver mātes klēpi tām sievietēm un tiem pāriem, kuri vēlas bērniņu. Mēs pateicamies par Latvijas ģimenēm! Lūdzam par laulībām, lai tās būtu stipras Tevī. Mēs skumstam un lūdzam par ģimenēm, kurās ir tikai viens no vecākiem vai nav neviena. Dod savu gudrību un spēku tiem, kas audzina bērnus vieni. Mēs lūdzam par vecāku attiecībām ar bērniem. Dod Dievs, ka vecāki māca saviem bērniem par Tevi un Jēzu Kristu. Palīdzi bērniem cienīt savus vecākus, Dievs svētī ģimenes, lai bērni mācās mīlēt savu zemi un tautu, ka mēs nekad nenonicinātu savu himnu, karogu, savu tautību!"

Lūgsimies par saliedētību starp Latvijā dzīvojošām tautām, lai mūsu starpā pieaugtu miera, mīlestības, izpalīdzības un cerības gars.

Lūgsimies par mūsu brāļiem un māsām, kas ir ārpus Latvijas, lai mūs visus vieno patriotisms un mīlestība pret Tēvzemi.

Lūgsim par dzīvības vērtību. Lūgsim par bērniem un jauniešiem, par viņiem, kas veido mūsu sabiedrības nākotni...

LRKB IC, foto Raimonds Sīlis

spacer
  loks LATVIJĀ Valmierā iesvētīta jaunā baznīca Sociāli karitatīvajam rehabilitācijas centram „Betlēmes žēlsirdības māja” — trīs gadi Mariāņu kongregācijai Latvijā – 90 Jauni norādījumi no Vatikāna par miera sveicienu Svētajā Misē Ikšķilē svin Svētā Meinarda svētkus Izdots pirmais Tezē kopienas dziesmu ieraksts latviešu valodā Priesterim Škaparam, Rasnacim, Melkeram, Stoklosam, Bogdanovam un Kamolam jauni nomināti Arhibīskaps aicina sabiedrību un uzņēmējus sadarboties Latvijas garīgās atdzimšanas labā Šķilbēnu baznīcai svin piecu gadu jubileju Līdz 1. septembrim var reģistrēties uz Tezē Baltijas reģionālo tikšanos ĀRZEMĒS Gavēņa laikam Jāņa Pāvila II beatifikācija vēstījumi preses relīzes preses apskats
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!
print Drukāt lapu